Ivm covid19 gelden er extra maatregelen.Op de afspraken pagina en in de afspraakbevestiging vind u hierover meer informatie .

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Baby-Live kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Baby-live, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Baby-Live verstrekt. Baby-Live kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM BABY-LIVE GEGEVENS NODIG HEEFT

Baby-Live verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG BABY-LIVE GEGEVENS BEWAART

Baby-Live bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Baby-Live verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Baby-Live heeft verwerkingsovereenkomsten met onlineafspraken.nl en met Google. Verder verloopt het  e-mail verkeer via Ziggo en Siteground.

GOOGLE ANALYTICS

Baby-Live maakt soms gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Baby-Live te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Baby-Live heeft hier geen invloed op.

Baby-Live heeft Google geen toestemming gegeven om via Baby-Live verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WETRANSFER

Baby-live verstuurd het verkregen beeldmateriaal via wetransfer. Indien u dit niet wil kunt u dit vooraf aangeven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onlineafspraken.nl. Onlineafspraken beheert de afsprakenagenda voor Baby-Live. Hier is een verwerkingsovereenkomst voor afgesloten.

BEVEILIGEN

Baby-Live neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Baby-Live maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.